Veihjelp

 

Når uhellet er ute, ring for assistanse.

Toyota Eurocare 800 33 105

Mercedes-Benz Service 24h 679 08 300

Peugeot Assistanse 800 30 022

Opel Assistanse 679 07 700

Lexus Euro Assistance 24 800 50 701

 

 

Andre viktige telefonnummer, hvis man ikke har bilmerkets egen assistanseprogram på bilen. 

Ta kontakt med

Viking veihjelp  (Telefon 06000)

Falck veihjelp (Telefon 02222).

NAF veihjelp (Telefon 23 21 31 00).

SOS veihjelp (Telefon 915 09 505)

 

NAF bilberging i Bodø, Fauske og Saltdal (Nord Salten Auto). Vakttelefon: 466 70 500

Viking og Falck i Bodø (Vifa Bilberging) Vakttelefon: 75 56 60 00

Nødnummer
Medisinsk - 113
Politi - 112
Brann - 110

Young woman having a problem on the road with her broken car.