Grafisk ikon med lilla bil og verktøy

Bilskaderaparatør

Som bilskadereparatør vil du jobbe med bilens karosseri, understell, hjuloppheng og elektriske anlegg.

Dette er en jobb som krever både nøyaktighet og et godt håndlag. Bilbransjen har vært i stor utvikling de siste årene, og det legges stor fokus på å utvikle karosserier med innebygd sikkerhet. Med nye karosseristrukturer er du stadig nødt til å ta i bruk nye verktøy og nye arbeidsmetoder. Du må vise evnen til en kontinuerlig faglig oppdatering.

På skolen vil du lære om:

  • De ulike materialene i karosseriet og hvordan de varmebehandles
  • Rette opp skader i karosseriet
  • Skifte og tilpasse deler
  • Bruke ulike sveise- og limeteknikker
  • Beskytte karosseriet mot rust
  • Utvikle dine kreative- og praktiske evner i valg av reparasjonsmetoder
  • Benytte avansert måle- og strekkutstyr

Utdanningsløp:

Hovedmodellen for ungdom som utdanner seg som bilskadereparatør er to år på videregående skole (VG1 Teknikk og Industriell produksjon og VG2 Bilskade), samt to år med læretid hos bedrift.

Nordvik Fagutdanning innen Bilskade

Nordvik Fagskole tilbyr flere alternativer til det tradisjonelle utdanningsløpet. Nå søker vi søker etter kandidater med genuin interesse for bilskadefaget til vår fagutdanning innen bilskade. Vi tilbyr praktisk opplæring og relevant teori i et utdanningsløp som ender opp med Fagbrev i Bilskadefaget

Studieretninger

Bilmekaniker

Som bilmekaniker vil du jobbe med vedlikehold, diagnose og reparasjon av kjøretøy under 3.500 kg.

Billakkerer

Som billakkerer utfører du reparasjonslakkering, omlakkering og spesiallakkering.

Deler og logistikk

Som reservedelekspeditør er du bindeleddet mellom kunde, selger og verksted.

Bilskadereparatør

Som bilskadereparatør vil du jobbe med bilens karosseri, understell, hjuloppheng og elektriske anlegg.