Ingen registrerte korona-smittede hos Nordvik. Vi vil fortatt ha fokus på gode smittevernrutiner for våre kunder og medarbeidere, for å begrense spredninga av Korona/Covid-19 framover.

- Fredag 23. oktober mottok Nordvik beskjed fra en uavhengig ekstern takstmann at vedkommende hadde latt seg teste for covid-19. Grunnen var symptomer og nærkontakt med en smittet i Bodø samme uke. Takstmannen som ikke er ansatt hos Nordvik, hadde da vært på besøk hos tre av våre avdelinger samme tidsrom. Dermed ble våre medarbeidere som hadde vært i nærkontakt med den mulig smittede umiddelbart satt i karantene, forteller Morten Michalsen, HR-, Miljø og Kvalitetssjef hos Nordvik.

- Søndag ettermiddag 25. oktober fikk vi bekreftet at takstmannen var smittet. Dette medførte utvidet testing av våre medarbeidere i helgen og mandag, samt dialog med smitteverntjenestene i Bodø- og Fauske kommune, forteller Michalsen

- Heldigvis viste testene at ingen av våre medarbeidere var blitt smittet. Man får seg en støkk etter ei slik erfaring og det understreker viktigheten av å ha gode smittevernrutiner. Nordvik vil fortatt ha fokus på gode smittevernrutiner for våre kunder og medarbeidere, for å begrense spredninga av Korona/Covid-19 framover, avslutter Michalsen