Nordvik Gruppen kjøper Bodø Storsenter. Foto: Nordvik Gruppen AS

Nordvik Gruppen har inngått avtale med eierne av Bodøhuset Eiendom AS om å kjøpe 100 % av aksjene i Bodøhuset Eiendom AS, som eier Bodø Storsenter. Eiendommen består av 11.000 m2 næringsarealer og 4.000 m2 parkeringshus.

Nordvik Gruppen forvalter med dette 33 bygg med i alt 55.500 m² utleiearealer.

Selgerne er fornøyd, dette har vært en veldig god investering sier Roy B. Nilssen, administrerende direktør i Corponor AS. Planen har hele tiden vært å selge senteret.

Transaksjonen er i prosess, og formell overdragelse av selskapet og eiendommen vil bli gjennomført i løpet av noen dager. Betingelsene i avtalen er konfidensiell mellom partene.

For mer informasjon:

Thor Allan Nordvik, Konsernleder Nordvik Gruppen AS, mob. 908 34 853

Roy B. Nilssen, Administrerende direktør Corponor AS, mob. 901 02 333