Nordvik Eiendom

Nordvik Eiendom er eiendomsseksjonen i Nordvik Gruppen. Vi driver med kjøp, salg, innleie, utleie, drift og utvikling av eiendommer i Troms, Nordland og Trøndelag. 

Selskaper@2x

Våre selskaper

I Nordvik Eiendom inngår selskapene Nordviksentret Eiendom AS, Nordvik Eiendom AS, NGR Eiendom Narvik AS, Bjerka Næringspark og Stormyrveien AS.

Eiendommer@2x

Våre eiendommer

Eiendomsporteføljen vår består i dag av 19 egeneide eiendommer og 7 innleide lokaler i Trøndelag, Nordland og Troms.

Miljøsertifisert@2x

Miljøsertifisert

Nordvik er miljøsertifisert etter den internasjonale ISO 1400 standarden som forplikter oss til et kontinuerlig miljøfokus.

M i l j ø f o k u s

Vi jobber strategisk og kontinuerlig med å redusere miljøbelastningen i våre omgivelser. De siste fem årene har vi redusert energiforbruket i våre bygg med...

%

L a v e n e r g i b y g g

"Aldri før har jeg sett noen bygg som er i nærheten av de tekniske løsningene som er valgt her..."

Våre byggeprosjekter

Kontakt oss