Nordvik | Fokus på miljø

Nordviks visjon er at vi skal oppfattes som den mest miljøbevisste bilorganisasjonen.

Vi skal arbeide kontinuerlig og systematisk for forbedring i all vår virksomhet og drift, med respekt for mennesker og miljø, for å senke og forebygge miljøbelastningen.

Dette skal gjenspeiles og dokumenteres i vårt forbruk og produksjon, samt i krav til produkter, tjenester og omgivelser, og ved å kommunisere virksomhetens miljøpolitikk til både ansatte og eksterne interesse-parter.

Nordvik skal gjennom sin miljøsatsing være en pådriver og motivere våre medarbeidere, leverandører, kunder og samfunnet forøvrig til å fokusere på miljøet.

Nordvik skal være en ”grønn” ledestjerne for bilbransjen i våre markeder.

Nyttige lenker

Miljøserifisert

Nordvik Gruppen AS og tilhørende selskaper er miljø-sertifisert etter kravene i den internasjonale standarden ISO 14001:2015.

Miljøvisjon

Nordvik har en visjon om at bedriften skal lokalt oppfattes som den mest miljøbevisste bilorganisasjonen i våre markedsområder.

Miljørapporter

Her kan du lese mer om vårt arbeid med miljø i organisasjonen og se våre fokusområder innen miljøarbeidet.

Nordvik lokalt

Lokalt skal Nordvik blant annet bidra til reduksjon i energiforbruket på alle våre anlegg, redusere omarbeid og utslipp lokalt.

Hvit bakgrunn med grønne trær som er formet som en bil

ISO 14001 Miljøsertifisert

27. juni 2008 ble Nordvik AS miljøsertifisert etter kravene i den internasjonale standarden ISO 14001. 3 år senere, den 24.juni 2011 ble morselskapet Nordvik Gruppen AS miljøsertifisert etter samme standard, med under-sertifikater for Nordvik AS og Nord Salten Auto.

Morten Michalsen - Miljøansvarlig | Nordvik Gruppen AS

E-post: mm@nordvik.no

Vi samarbeider med Kiwa Teknologisk Institutt - som sertifiserer hele konsernet Nordvik Gruppen.