Spørsmål og svar - Studentbil

English version

Q: Hva er årsaken til at Toyota tilbyr Studentbil?

A:           Det vi ønsker å oppnå med dette tilbudet er i store trekk:

  1. Kunne tilby studenter en rimelig og forutsigbar mulighet for å ha bil i studietiden.
  2. Bygge relasjoner tidlig mellom Toyota Nordvik og unge mennesker, samt gi kjentskap til Toyota sine modeller og oss som forhandler.
  3. Gi informasjon og erfaring for et fremtidig forutsigbart bilhold der leie av nybil er et alternativ fremfor ofte kostbart kjøp og vedlikehold av eldre bruktbil.

 

Q: Er dette et leasing-tilbud?

A:           Nei. Dette tilbudet er skreddersydd til studenter og tilbys av Toyota Nordvik.

Leasing (kalt privatleie/privat-leasing for privatpersoner) innebærer avtale mellom leietaker og Toyota Finans.  Privatleie er også som oftest over 3 eller 4 år.

 

Q: Hvor lenge må jeg ha bilen?

A:           Leiekontrakten gjelder for 12 måneder. Vi vet likevel at en del studenter reiser fra byen i sommerferien og da ikke har bruk for bilen.

Vi har derfor 6 mnd. oppsigelsestid av kontrakten slik at dette kan planlegges ved behov. Uten gebyrer og ekstra kostnader ved oppsigelse.

Ønsker man da en ny bil for neste skoleår kan denne bestilles før sommeren slik at den er klar i august.

Det vil da påløpe et nytt etableringsgebyr. Man kan da også endre til en annen modell hvis ønskelig.

 

Q: Er det noen krav til de som ønsker å benytte Studentbil?

 A:           Du må være fulltidsstudent mellom 18 og 33 år.

 

Q: Er dette brukte biler?

 A:           Nei, dette er helt nye biler med full garanti.

 

Q:           Er det kun utvalgte modeller som kan leies?

A:           I skrivende stund er det Yaris Hybrid Active+, Yaris Hybrid Bi-tone, Auris Hybrid Active Sport og C-HR Dynamic eller Supreme som tilbys. Vi jobber med mulighet for å utvide til flere modeller.

 

Q: Er det noen skjulte utgifter i dette tilbudet?

A:           Når det gis slike tilbud er det helt normalt at det vekkes en sunn skepsis rundt skjulte gebyrer og utgifter.

Toyota Nordvik ønsker ikke å utsette økonomisk sårbare studenter ovenfor uforutsette eller unødvendige utgifter.

Dette tilbudet skal være tydelig og åpent slik at bilholdet blir en forutsigbar del av budsjettet ditt. Prisen du skriver under på er derfor en fast og avklart på forhånd.

 

Q: Kan månedsprisen bli høyere for meg enn det tilbudet fremviser?

A:           Den eneste kostnaden du kan krysse av ekstra for på kontrakten er en bedre forsikring med lavere egenandel.

I utgangspunktet er egenandelen 15.000 kr ved skade/uhell (for sjåfører under 23 år er denne 8000 kr høyere).

Ved å betale 299 kr ekstra pr. mnd går egenandelen ned til 8000 kr for sjåfører over 23 år, mens for sjåfører under 23 år går den ned til 16.000 kr.

 

Q: Hva skjer hvis jeg skader bilen?

A:           Ved skader eller uhell benyttes i utgangspunktet forsikringen på bilen.

Er det likevel en mindre skade som f.eks. kan utbedres rimelig med smart repair e.l., så stiller vi oss åpen for at dette kan benyttes.

Det viktigste er at vi informeres om det og at det holdes en åpen dialog om hvordan skaden skal utbedres.

 

Q: Er det noe spesielt jeg bør være oppmerksom på når jeg leier en studentbil?

A:           Foruten å holde bilen innenfor normal slitasje, er det viktig å holde kontroll på kjørelengden. Kontrakten gjelder for 12.000 km over 12 mnd. Dette tilsier 1000 km i snitt pr. mnd. Det vil si at bilen skal være kjørt maksimalt 12.000 km når den returneres etter avtale 12 mnd.

Hvis bilen derimot leveres tilbake før 12 mnd er gått, forventes det naturlig lavere kjørelengde på bilen. Har man hatt bilen i 6 mnd, altså et halvt år, skal bilen være kjørt maksimalt halvparten av 12.000km (6000 km).

Man ganger derfor månedlig gjennomsnittlig kjørelengde (1000 km) med antall måneder man har leid bilen for å sjekke at avtalen overholdes.

Etter 8 mnd. forventes det at den er kjørt 8000 km, etter 9 mnd. forventes det 9000 km osv.

Alle overkjørte kilometer faktureres med 3.75 kr pr. kilometer. Pass derfor på å overholde avtalt kjørelengde.

 

Q: Hvor mange personer kan leie en bil?

A:           Det kan være maksimalt to stykker på en kontrakt.

For bestilling eller prøvekjøring kontakt oss i dag!

Kai Torrissen Toyota Bodø

Kai Torrissen

Mob: 415 14 433