Lokalt i Nord-Norge skal Toyota Nordvik blant annet bidra til reduksjon i energiforbruket på alle våre anlegg, bedre avfallshåndtering, økt etterspørsel etter mindre helse- og miljøskadelige forbruksprodukter, samt etterspør miljøprofil fra våre leverandører.

Det er også etablert rutiner for bilsalg der kundene vil få tilbud og informasjon om de ulike miljøaspektene rundt produktvalg, og tilbud om innføring i Eco-drive. Ikke minst er vi spente på responsen på en ny satsning på utlån av sykler til våre kunder mens de venter på at bilen er klar. Dette tilbys ved noen av våre avdelinger. Vi ønsker generelt å gjøre miljøinformasjon mer og lettere tilgjengelig for våre interessenter og få flere med på laget for en økt miljøsatsning lokalt.