Kjære samarbeidspartner og medborger!

Toyota har et langsiktig mål om Null utslipp og null avfall. Som verdens største bilprodusent er allerede Toyota sentralt fra produksjon til importør miljøsertifisert etter ISO 14001 standard.

ISO 14001 miljøsertifisering betyr at virksomheten har implementert et miljøledelsessystem som gir omverden sikkerhet for at selskapet arbeider seriøst med å redusere sin påvirkning på det ytre miljøet, gjennom systematisk arbeid og kontinuerlig forbedring.

27. juni 2008 ble Toyota Nordvik miljøsertifisert etter kravene i den internasjonale standarden ISO 14001.

Vår miljøvisjon er:

Toyota Nordvik AS skal lokalt oppfattes som

den mest miljøbevisste bilorganisasjonen

Med denne visjonen ønsker vi å strekke oss lengst mulig for å ta hensyn til det ytre miljøet. Til dette arbeidet ønsker vi innspill og forslag fra DEG til miljøtiltak som DU mener vi bør arbeide med i tiden fremover.

Vi ber deg derfor om innspill ved å sende e-post til hk@nordvik.no eller ved å ringe  75 40 44 06.

På forhånd takk for bidraget!

Med miljøvennlig hilsen

Halla Káradóttir                                                                      Morten Michalsen
Prosjektleder                                                                             Daglig leder