Miljøbevist bilbedrift

27. juni 2008 ble Toyota Nordvik AS i Nordland miljøsertifisert etter kravene i den internasjonale standarden ISO 14001. 3 år senere, den 24.juni 2011 ble morselskapet Nordvik Gruppen AS miljøsertifisert etter samme standard, med undersertifikater for Toyota Nordvik AS og Nordvik Last og Buss AS.

Miljøtiltak

Miljøtiltak

ISO 14001 miljøsertifisering betyr at virksomheten har implementert et miljøledelsessystem som gir omverden sikkerhet for at selskapet arbeider seriøst med å redusere sin påvirkning på det ytre miljøet, gjennom systematisk arbeid og kontinuerlig forbedring.

Miljøvisjon og politikk

Miljøvisjon og politikk

Toyota Nordvik har en visjon om at bedriften skal lokalt oppfattes som den mest miljøbevisste bilorganisasjonen. Toyota Nordvik skal være en ”grønn” ledestjerne for bilbransjen i Nord-Norge.

Toyota Nordvik AS miljøsertifisert

Toyota Nordvik AS miljøsertifisert

Toyota Nordvik lokalt

Toyota Nordvik lokalt

Lokalt i Nord-Norge skal Toyota Nordvik blant annet bidra til reduksjon i energiforbruket på alle våre anlegg, bedre avfallshåndtering, økt etterspørsel etter mindre helse- og miljøskadelige forbruksprodukter, samt etterspør miljøprofil fra våre leverandører.